Erica Yang

Posisyon: Punong Tagapagpaganap
Cellphone: 13318336888
Fax: 0757-81763959
Email: rixi@riximedical.com
Skype: rixi@riximedical.com
Whatsapp: +8613318336888
Wechat: riximical

Jocelyn Zeng

Posisyon: Sales Manager
Cellphone: +8617819901309
Fax: 0757-81763959
Skype: sales6@riximedical.com
Whatsapp: +8617819901309
Wechat: rigididentalmedical